ฟิตสมอง พัฒนาสมาธิ กับ BrainFit Studio

ฟิตสมอง พัฒนาสมาธิ กับ BrainFit Studio

คุณกำลังหาวิธีฝึกสมาธิให้ลูกของคุณอยู่รึเปล่า เด็กหลายคนมีปัญหากับชีวิตในโรงเรียน ไม่สามารถตั้งใจฟังสิ่งที่ครูพูดในห้องเรียนได้ หรือสมาธิหลุดไปสนใจสิ่งอื่น ๆ ทักษะสมองแต่ละส่วนที่ใช้ในการเรียนรู้ ซึ่งเราต้องฝึกให้ลูกรักพร้อมเสียก่อน เพราะกลไกเหล่านี้จะทำงานร่วมกันเมื่อเด็กๆ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ หากเด็กๆ ยังมีทักษะสมองที่ไม่พร้อม การที่พ่อแม่ส่งไปเรียนะพิเศษอาจจะไม่ใช่ออกทาง เพราะสุดท้ายเรียนแล้วเด็กอาจะไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เรียนหรือสร้างความจดจำได้ในระยะยาว ยิ่งโดยเฉพาะการเรียนภาษาอังกฤษ ที่พ่อแม่ส่วนใหญ่มักกังวลว่าลูกเรียนไม่ทันเพื่อน ทางแก้ไขคือ ส่งลูกไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ แต่นั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกสะทีเดียว เพราะเด็กบางคนอาจจะมีความบกพร่องทางด้านทักษะทางสมองส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ หน้าที่ของพ่อแม่คือ ต้องเช็คดูว่าลูกของคุณมีความผิดปกติทางร่างกายหรือไม่ เช็คว่าเขามีปัญหาทางด้านการได้ยิน สายตา และการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ หรือไม่

การจะมีสมาธิที่ดีนั้น สมองจะต้องทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ การมีสมาธิที่ดีนั้นเกิดขึ้นได้จากการที่สมองทุกส่วนทำงานพร้อมกัน อย่าง สถานการณ์นั่งเรียนในห้องเรียน สมองทั้ง 5 ส่วนจะทำงาน ทั้ง การมองเห็น, การฟัง, สมองวิเคราะห์ ประมวลผลจากสิ่งที่รับเข้ามา เป็นคำพูด รูปภาพ และยังต้องควบคุมอารมณ์ให้สมดุลไม่วอกแวกด้วย สมองต้องทำงานหนักแค่ไหนเพื่อให้มีสมาธิที่ดี เราออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง สมองก็เช่นการ เราสามารถฝึกสมองให้แข็งแรงได้อย่างถูกวิธี สถาบัน BrainFit Studio มีหลักสูตรพัฒนาสมาธิที่สามารถดึงศักยภาพของเด็กๆ ให้ดีขึ้นได้ในทุกๆ ด้าน ด้วยโปรแกรมฝึกสมอง smart work out ที่จะช่วยฝึกสมองแต่ละด้านให้แข็งแรง ผ่านโปรแกรมเรียนที่สนุกสนาน บริหารสมองให้ทั้ง 5 ด้านให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการมอง,การฟัง, การควบคุมร่างกายให้อยู่นิ่ง, สมาธิ และการควบคุมอารมณ์ให้ดีขึ้น  ผลลัพท์ที่ได้นักเรียนทุกคนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น สมาธิดีขึ้น, ไม่วอกแวก, นั่งนิ่ง และผลลัพท์นี้จะติดตตัวเด็กตลอดไป เหมือนการฝึกขี่จักรยาน ทักษะนี้จะติดต่อเด็กไปตลอด